Sådan drives højvandssikringen

Periode Vinterhøjvandssikring Sommerhøjvandssikring
  Sikringen foran bådhallen – de 9 stålporte Sikringen ved åen - hydraulisk
Vinter
Fra standerstrygning
til standerhejsning
Alle 9 porte skal være isat permanent i fuld højde; de må kun tages ned kortvarigt og kun efter aftale med rochefen Sikringen skal være nede i denne periode; overordnet ansvarlig af sikringen sørger for, at sikringen sænkes, pumpen og strømforsyningen til anlægget afbrydes; sommersikringen er m.a.o. ikke i drift i roklubbens vinterperiode!
April og oktober
Fra standerhejsning til 1. maj og fra 1. oktober til standerstrygning
De 2 nederste porte skal være isat, men må fjernes under roturen; isættes igen når turen afsluttes; vær forsigtig med portene, pakningerne er det ømme punkt! Driften af sikringen startes af overordnet ansvarlig; det annonceres på hjemmesiden og på Facebook, at sommersikringen er taget i brug; når sommersikringen er taget i brug, skal den i april og i oktober altid være oppe, når man slutter turen
Sommer
Fra 1. maj til 1. oktober
Sikringen bruges normalt ikke; vær dog opmærksom på vejrsituationen: vestenvind og høj nedbør kan også om sommeren medføre høj vandstand i åen, hvorved alle 9 porte skal sættes i - heldigvis usædvanligt! Sikringen drives som oven for beskrevet vedr. april og oktober; d.v.s. sommersikringen skal altid op, når turen afsluttes, med mindre der er meget lav og konstant vandstand i åen

 

Overordnet ansvarlig:            Per Zoëga, tlf nr. 51284528, indkøber alle materialer
 
Opbevaring af porte:              Vejledning under udarbejdelse
 
Vandstand, høj- og lavvande:  Vandstand  

Ansvar for driften

Enhver roer har ansvar for, at sikringerne drives som anført ovenfor.

Det overordnede ansvar for sikringsanlæggene påhviler bådudvalget og den overordnet ansvarlige. Er der problemer med anlæggene, retter du henvendelse til enten Per Zoëga, tlf. 51284528, eller til Carl Anton Rehr, tlf. 23487497.

Vedr. stålportene: vær forsigtig med håndteringen af portene, især i f.t. pakningerne, dvs. de sorte gummilister, som sidder på portene, for at holde dem tætte. Pakningerne skal være intakte. Er de ikke det, kommer pumpen på arbejde, og i værste fald kan den ikke klare opgaven. Skader på pakningerne meddeles straks til bådudvalget.

Portene spændes sammen med en ”spændeklo”. Det nødvendige antal til sommerdriften skal lægges løse på gulvet under den stander, hvor de bruges. De resterende, som er nødvendige, når alle porte er i brug, skal opbevares i den spand, der er mærket ”spændeklo”. Pas godt på spændekløerne! Læg dem altid i spanden, hvis de ikke er i brug. En dråbe olie er ikke af vejen, når gevindene trænger til det.

 

Vinterhøjvandssikringen

Denne sikring betjenes manuelt. Der ligger en brønd i gulvet inden for portene, østsiden, hvorfra vand der siver ind mellem portene, pumpes op og ud på forpladsen. Det kan ikke undgås, at der er mindre utætheder i pakningerne i portene. Hvis man skal ro i vinterperioden, så skal man altså tage portene ned for at kunne få båden ud, ligesom portene skal op igen i fuld højde igen efter hver roning. Ofte kan det ikke lade sig gøre pga. forhøjet vandstand på forpladsen. I disse situationer er vinterroning (undtagen i kajak) ofte umulig.

Fra 1. maj til 1. oktober bruges vinterhøjvandssikringen alene i særlige vejrsituationer. Men vejret kan drille, så tag altid bestik af situationen. Hvis der er stærk vestenvind, og især hvis det er forbundet med nedbør, så sker det ofte - også om sommeren - at vandstanden stiger, og derfor kan det være nødvendigt at montere de 2 nederste porte og ikke usædvanligt alle 9 porte i fuld højde! 

Er du i tvivl, så rådfør dig med erfarne roere, som ved hvordan du bør agere!

 

Sommerhøjvandssikringen

Sommerhøjvandssikringen er den hydrauliske port, som findes ud mod pontonerne. Den betjenes op/ned v.h.a. husnøglen på standeren på vestsiden af porten. Til - og fraslutning af port og pumpe i brønden, som ligger på østsiden af porten under dækslet i græsplænen, foregår på panelet i bådhallen, lige inden for portene, østsiden af bådhallen.

Den hydrauliske port må alle roere med nøgle betjene. Men pumperne betjenes alene af administratoren og bådudvalget.

Sommerhøjvandssikringen holder normalt forpladsen tør, så man kan tage bådene ud og montere dem.

 

Generelt om højvande i Ribe Vesterå

Vandstanden i Ribe Vesterå kan variere kraftigt. Det hænger sammen med flere forhold. Vandstanden vil naturligvis stige, når det regner og ofte være meget lav i perioder med lav nedbør. Men høj- og lavvande (tidevand) i Vadehavet betyder også noget. Det betyder rigtig meget for vandstanden i åen, hvis der over flere døgn er stærk vestenvind og samtidig høj nedbør. I sådanne perioder holdes sluseportene ofte lukkede – også ved lavvande i Vadehavet, fordi vandstanden pga. stuvning af vandmasserne i Vadehavet op mod diget da kan være højere end i åen. Nedbøren kan i den situation ikke komme ud i Vadehavet. Vandstanden stiger som følge heraf omkring byen. Op til 2 m er ikke unormalt. Det kan ske såvel sommer som vinter, hvilket man skal være meget opmærksom på i forhold til drift af sikringerne!

Omvendt gælder ved østenvind i længere perioder: ofte er der ingen nedbør i sådanne (højtryks)situationer - godt vejr!. Og vinden medvirker til, at presse vandet i Vadehavet ud i Nordsøen. Der sker med andre ord det i Vesteråen, at vandstanden falder drastisk, og vi oplever det bla. på den måde, at der i disse perioder er en meget stærk udadgående strøm i åen og lav vandstand.