Handelsbetingelser

Ribe Roklub
CVR-nr.: 29580251
Erik Menveds Vej 16
6760 Ribe
Selskabstype: Forening

MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Ribe Roklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Ribe Roklub og Nets eller MobilePay.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Ribe Roklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Ribe Roklub.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Ribe Roklub trækkes automatisk via dit betalingskort.
Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

Ribe Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ydermere benytter Ribe Roklub MobilePay.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Ribe Roklub, men hos Dibs eller MobilePay.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig accepterer du vores vilkår og du stopper dit medlemskab ved at kontakte klubben senest et måned før en opkrævningsrunde.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Ribe Roklub en påmindelse pr. e-mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på www.riberoklub.dk, klik på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Ribe Roklubs hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Ribe Roklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Ribe Roklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller foreningssystemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.