Rochefer

Klubben har en chef for hver aktivitetsgren. Roklubbens rochefer sikrer i samarbejde med instruktører og bestyrelse at klubben opretholder et rimeligt teknisk niveau samtidig med at de fastlægger både kortsigtede og langsigtede mål for ro-aktiviteterne i klubben.
Endvidere etablerer og udvider de samarbejdet med andre klubber samt DKF/DFfR.

Rochefernes opgaver:

  • Overblik over klubbens roregler og løbende tilsyn med, at de overholdes (i overensstemmelse med DFK og DFfR).
  • Ansvarlig for frigivningskriterier og principielle instruktionsspørgsmål.
  • Overordnet kontaktperson og koordinator for roningen af de respektive bådtyper (herunder udlån til eksterne).
  • Holder sig orienteret om den daglige roning (medlemmer og både) internt i klubben.
  • Holder sig orienteret om ro-sporten (kajak, in- og outriggere, SUP) eksternt, herunder regler, nyheder og materiel.