Båd-udvalget: 

Roklubbens bådudvalg vedligeholder klubbens både og udstyr og inddrages ved nyanskaffelse af nye både og udstyr.

Båd-udvalgets ansvarsområde: 

  • Vedligeholde både og udstyr. Alle bådtyper: Inrigger/outrigger/kajak/paddle boards. 
  • Vedligeholde bådhal, stativer og værksted.  
  • Inddrages ved nyanskaffelser af både og udstyr. 
  • Varetager indkøb vedr. vedligehold af både. 
  • Udarbejder driftsbudget og vedligeholdelsesplan. 

Som medlem kan du blive tilknyttet et udvalg med mulighed for bedre kendskab til klubben, medansvar og ikke mindst socialt samvær.
Links til øvrige udvalg: