Bestyrelsens mål:

Ribe Roklub er en aktiv klub, hvor motion og fællesskab på tværs af alle bådtyper samler medlemmer om aktiviteter på vandet og i klubhuset.
Vi har altid plads til nye medlemmer, og vi vil som bestyrelse sørge for, at der bliver taget godt imod dig.

Vi forsøger i øvrigt som bestyrelse:

 • at være synlige, kommunikere klart og rettidigt til klubbens medlemmer
 • at tage de beslutninger, som er nødvendige for at klubben fungerer
 • at påtage os ansvaret for at understøtte, opildne og aktivere de udvalg, der drifter klubben i det daglige
 • at stille realistiske krav til kvaliteten i klubbens aktiviteter indenfor alle områder fra husvedligehold, instruktion, sikkerhed, arrangementer og økonomi
 • at følge op med nødvendig støtte og opbakning til ønsker fra klubbens medlemmer og udvalg
 • at iværksætte tiltag, der skal hverve nye medlemmer og fastholde de nuværende
 • at deltage i/være synlige på vandet og i andre klubaktiviteter så meget som muligt

Konstituering:

 • Udnævnelse af formand, næstformand, sekretær, kasserer, medlemsregistrator.
 • Bestyrelsesmedlemmer tildeles driftsudvalg som de er ansvarlige for mht. økonomi, nødvendige ressourcepersoner, koordinering m.v.
 • Projektudvalg etableres efter behov af bestyrelsen.
 • Bestyrelse og alle udvalg fremgår af dokumentet "Bestyrelse og udvalg Ribe Roklub 2022.”
 • Til alle udvalg skal der være en bestyrelseskontaktperson.

Øvrigt ansvar:

 • Ansvarlig for klubbens drift & økonomi ihenhold til RR’s vedtægter.
 • Referater af bestyrelsesmøder, medlemsmøder og generalforsamlinger føres og uploades på hjemmesiden.
 • At deltage i relevante møder i DFfR og DKF. Ansvarlig for gennemførelse af aktiviteter i RR kalender.
 • At formidle relevante DFfR, RonetSyd, DKF, DIF, DGI aktiviteter til RR medlemmer.