Planlægning og afvikling for langtursroning i inrigger. 

Roning uden for Ribe Roklubs daglige farvand - et vigtigt element for
motionsroning og fælleskabet i Roklubben.
Det et mål at alle, der ønsker det kan deltage i roture udenfor det daglige
rofarvand.
Det forudsætter, at roerens færdigheder og fysik matcher de udfordringer turen
forventes at bringe.

Forudsætninger for at deltage i Langture

 • Roeren skal kunne skifte plads i båden - også i bølger.
 • Roeren skal kunne, som styrmand, navigere i akut opståede situationer under
  turen og ved trafikfyldt farvand.
 • Roeren skal have kendskab til kommandoer jvf. DFfR, undervisningsmateriale
  ved Korttursstyrmandskurset. Specifikke kommandoer afprøves forinden på
  Åen.

I tvivlstilfælde vurderer Turlederen, om den enkelte roere kan deltage - ud fra kendskab til den planlagte langtur.
Turlederen vil altid være en erfaren langtursstyrmand.
Turlederen koordinerer langturen med de roere, der på turen skal være langtursstyrmand i de enkelte både.
Turlederen gennemgår turen, vejrudsigten og evt. specielle udfordringer på turen.
Ansvar for, at sammensætte mandskabet, ud fra styrke og erfaring - under hele turen.

Annoncering af langturen

 • På Roklubbens hjemmeside, under Langture og i Kalenderen
 • Der udarbejdes et opslag, til opslagstavlen ved Roklubbens indgang.
 • Opslag - følgende information skal fremgå af opslaget:
 • Turens destination
 • Dato for turens start/hjemkomst
 • Angivelse af evt. specifikke kriterier for at deltage på langturen
 • Beskrivelse af turen: Beskyttet/åbent farvand, trafikfyldt farvand, pauser..
 • Tilmeldingsfrist
 • Udgifter, bl.a. bådleje, kørsel, m.m.

Tilmeldingen skal indeholde:

 • Roerens navn, styrmandsret, mobilnr., mailadr.
 • Turlederens navn og mulig kontakt til denne.

Før turens start og ved afslutning af turen, registres samtlige roer i Rokortet og i Langtursprotokollen. 

Oversigt over langtursstyrmænd og Vadehavsstyremænd