Langtursudvalget:

Klubbens langtursudvalg ...

Konstituering:

Langtursudvalget kan består af medlemmer fra alle bådtyper. Der skal være minimum en person med vadehavsstyrmandsret. 

Langturs-udvalgets ansvarsområder:

  • At arrangerer ture i andre farvande, herunder på Vadehavet. 
  • At der udpeges en fra Langtursudvalget, til i samarbejde med rochefen til, at godkende planlagte langture. 
  • At godkende de inriggerbåde, der kan anvendes på Vadehavet. 
  • At planlægge ture, der giver mulighed for, at så mange som muligt, der opfylder kriterierne, kan deltage. 
  • At langtursreglementet er opdateret og tilgængeligt på hjemmesiden. 

 

Som medlem kan du blive tilknyttet et udvalg med mulighed for bedre kendskab til klubben, medansvar og ikke mindst socialt samvær.
Links til øvrige udvalg: