Børn & Unge

Roklubben tilbyder kajaktræning til børn og unge. Det er opdelt i to hold:
Ro-lingerne (3.-7. klasse)  og
U-roerne (7. klasse og op)  
Læs mere om de to hold under hver deres faneblad.

Ud over de faste ugentlige træninger er vi også på ture og til stævner, med dem der har lyst.
Der arrangeres også andre arrangementer som Ren Å dag, Luciaoptog, Tulipanopttog og deltagelse i Ribes Kulturnat. Alt sammen noget, hvor vi prioriterer roklubbens unge højt som deltagere, og også gerne inddrager deres familier.

Få yderligere information om aktiviteterne på den generelle aktivitetskalender.
Organisering
Børne- og ungdomsarbejdet i Ribe Roklub styres overordnet af et Børne- & Ungdomsudvalget som er nedsat af bestyrelsen. Vi tager arbejdet med børn og unge seriøst og mener, at vi som forening og sportsudbyder kan være med til at udvikle og flytte børn og unge i en positiv retning.
Vi følger DIF's retningslinier inden for "ATK" konceptet - Aldersrelateret Trænings Koncept, og klubben blev i 2015 "ATK Certificeret" af DKF. Mere info:  http://atk.kano-kajak.dk/