Instruktion og frigivelse

Intro-kurser afholdes over aftner af 2 timer i maj/juni og aug/sep. Dato og tilmelding opslås løbende her på hjemmesiden og på Facebook.
På intro-kurser undervises og trænes i håndtering af udstyr, sikkerhed, teknik, balance.

Du frigives til SUP på Ribe Å, når du har gennemgået intro-kursus, kan svømme 600 m, og har deltaget i tre klubaftener (Kajak & SUP, hvor medlemmer ror/padler sammen foran klubhuset på onsdage kl.19-21).

Beskrivelse af introkursus

Håndtering af udstyr:

 •   Gennemgang af board og padle, funktion og betegnelser
 •   Korrekt montering af leas
 •   Løft og transport af board
 •   Rengøring og oprydning efter brug
 •   Om højvandssikringen, funktion og korrekt brug

Sikkerhed:

 •   Introduktion til Ribe å (strømforhold, høj-lavvande, muligheder for bjergning)
 •   Vind og vandtemperatur, vigtige forholdsregler
 •   Regler for brug af svømmeveste
 •   Anbefalinger til nødudstyr (ex. mobiltelefon)
 •   Anbefalinger til påklædning
 •   Makkerredning
 •   Selvredning
 •   Vejrudsigt og sejlsikkert app´s

Teknik:

 •   Basistag
 •   Vendinger (fejetag, pivot-turn)
 •   Justering af retning ved strøm eller vind
 •   Padle frekvens, tempo og fremdrift
 •   Udvidet basistag og J-tag
 •   Manøvrering ved bådebro (træktag)
 •   Opbremsning og undgåelse af påsejling

Balance:

 •   Padle siddende, stående, liggende
 •   Placering på board
 •   Balance og placeringens betydning for fremdrift
 •   Balance og optimering af vendinger
 •   Padlen er ”din bedste ven”

Leg og træning:

 •   Øvelser, hvor vi udfordrer os selv og hinanden
 •   Fællestur på åen til Slotsbanken