Roning på Ribe å

Når du er blevet frigivet i en bådtype, må du ro i det "daglige rofarvand".
For inrigger- og outriggerbådene, omfatter det den del af Ribe Vesterå, som strækker sig fra Frislusen (der hvor åen løber ud langs Skibbroen under Overdammen), forbi Roklubben og ud til Kammerslusen.
For kajakker og SUP må man yderligere ro ad østeråen op til Varming bro.
Se nedenstående kort over "dagligt rofarvand" med de vigtigste stednavne og afstande fra klubhuset lagt ind.
 
Den røde streg på kortet = dagligt rofarvand for alle bådtyper
Den blå streg på kortet = yderligere dagligt rofarvand, kun for kajakker og SUP.

Med mindre du har en særlig tilladelse fra rochefen, eller du roer sammen med en instruktør, må du altså IKKE ro her:
  • I den "blinde" åslynge ved Petersholm på nordsiden af Vesteråen,
  • I den store åslynge på sydsiden af Vesteråen og
  • Igennem Kammerslusen ud i kanalen på vestsiden af slusen - dvs. ud i Vadehavet; al roning vest for Kammerslusen stiller krav om, at der deltager mindst 1 vadehavsstyrmand på turen.
 I Nørreåen (også kaldet Tvedå) - åen der løber ud i Vesteråen lige før omfartsvejen - er al sejlads forbudt, jfr. Tillægsregulativ for sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt, august 1999
 
Tilladelse til roning uden for "dagligt rofarvand" kan evt. opnås efter aftale med en rochef.