Leje af klubhus - kun for medlemmer

Som medlem har man mulighed for at leje klubhuset til private arrangementer.

Følgende vilkår gælder for lejemålet

 • Klubhuset kan ikke bookes til private arrangementer i perioden fra 1. marts og året ud før klubbens sæsonplanlægning er fastlagt. Sæsonplanlægningen er afsluttet, når klubben bestyrelse meddeler det til klubbens medlemmer. Det sker senest 1. april hvert år.
 • Lejer skal være fyldt 18 år
 • Lejer skal være A-medlem af Ribe Roklub, have betalt kontingent og være aktiv roer
 • Lejer skal selv være til stede ved arrangementet
 • Klubhuset overtages, som det foreligger
 • Lejer er erstatningspligtig for alle skader på klubbens lokaler og udstyr opstået under lejemålet

Overtagelse og aflevering af klubhuset

 • Klubhuset overtages kl.10:00 på lejedagen
 • Klubhuset og udstyr overtages, som det foreligger
 • Klubhuset bliver rengjort hver anden uge i vinterhalvåret og hver uge i sommerhalvåret.
  Ønskes yderligere rengøring før et lejemål, foretages denne af lejeren
 • Klubhuset afleveres senest kl.12:00 dagen efter lejemålet i rengjort stand jf. checklisten
Vær opmærksom på
Hvis huset efter udlejers vurdering ikke er gjort ordentligt rent ved aflevering, så bliver lejeren pålagt at sørge for dette omgående, og såfremt rengøringen ikke er tilfredsstillende udført, tilbageholder udlejer depositum helt eller delvist til dækning af klubbens udgifter til rengøringen.