Husvedligeholdelses-udvalget

Dette udvalgt står for vedligehold af  ...

Husvedligeholdelses-udvalget har ansvaret for:

  • At huset fysisk fungerer indvendig samt udvendig. 
  • Kontakt mellem roklubben og RRC ved mangler o. lign. som skal varetages af RRC. 
  • Vedligehold af klubhus indvendig, dog ikke bådehallen som varetages af bådvedligeholdelsesudvalget.  
  • Derudover bådeplads, bådebroer og udenomsarealer. 
  • Vedligehold af både sommer- og vinter-højvandssikringer 
  • Ordensreglement vedligeholdes. På opslagstavle ophænges dokument: ”Vedligeholdelsesopgaver Ribe Roklub”. Alle medlemmer kan notere herpå. 

Offentligt toiletordning

Esbjerg Kommune betaler Ribe Roklub for at RR stiller offentligt toilet til rådighed i sommertidsperioden. 
Kommunen sørger for at der låses op/i ved solop/nedgang (ca.) 
Ribe Roklub sørger for at der gøres rent. 

Som medlem kan du blive tilknyttet et udvalg med mulighed for bedre kendskab til klubben, medansvar og ikke mindst socialt samvær.
Links til øvrige udvalg: