Rekrutterings- & Fastholdelsesudvalget

Dette udvalg er nyoprettet. En beskrivelse af udvalgets opgaver vil snarest blive defineret og lagt op her.